Sõnastik üld

Mõiste Tähendus
Hea ehitustava

ehitise püstitamine, muutmine ja korrashoid nii, et need oleksid lahenduselt ja teostuselt heal tasemel, tagaksid kasutajate heaolu ning sobiksid keskkonda
Hea ehitustava

Author: Administrator
Klikke: 3502
Hoone

väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis

Klikke: 2622