Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu ettepanekud koroonaviiruse levikust tingitud negatiivsete majandusmõjude leevendamiseks 1

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
13.03.2020


Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit teeb koroonaviiruse levikust tingitud negatiivsete majandusmõjude leevendamiseks järgmised ettepanekud:

1. Keskmise palga säilitamine karantiinis olevatele töötajatele, kasutades selleks Töötukassa vahendeid.
Karantiini perioodil peab tööandja maksma töötajale keskmist palka, mis muudab sellise olukorra väga keeruliseks tööstusettevõtete jaoks, sest meil ei ole võimalik kasutada näiteks kaugtööd. Karantiinis olevatele töötajatele keskmise palga maksmiseks võiks kasutada töötukassa vahendeid. Nii säilitame töötajatele töötasu ning vähendame tööandja koormust.

2. Haigushüvitise katmine täies ulatuses riigieelarvest.
Maksta hüvitist kogu haiguslehe perioodi jooksul, esimesest päevast kuni haiguslehe lõppemiseni. Nii aidatakse vältida viiruse levimist ja leevendatakse tööandjate koormust.

3. Riigi investeeringute suurendamine majanduslanguse ajal.
Majanduslanguse ajaks tuleks suurendada avaliku sektori investeeringute mahtu (avaliku sektori hooned ja nende remont, infrastruktuur ja selle remont), et turuolukorda stabiliseerida ja majanduslanguse mõjusid vähendada.

4. Lepingute tähtaegade pikendamine, lähtudes vääramatu jõu puhul kehtivatest põhimõtetest.
Avaliku sektori lepingute puhul käsitleda viiruse levikust tingitud probleeme - näiteks toormaterjali ja komponentide tarneraskused, tööjõu puudumine, objektide seiskamine - vääramatu jõuna ja pikendada vastavalt lepinguid ilma sanktsioonideta. Analoogiliselt tuleks selliseid probleeme käsitleda vääramatu jõuna ka erasektoris.

5. Muud meetmed ettevõtjate likviidsusprobleemide leevendamiseks.
Viiruse levikust tulenevate likviidsusprobleemidega ettevõtete jaoks tuleks ette näha ka muid toetavaid meetmeid, näiteks maksuvõlgade ajatamine, soodustingimustel laenu pakkumine, toetuste andmine jms.

 

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (asutatud 1993. a) on ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate ühendus, kuhu kuulub 64 liiget. Liidu liikmete ehitusmaterjalide realiseerimise netokäive oli 2019. a üle 590 miljoni euro.