Sõnastik avatäited

Mõiste Tähendus
aken (window)

seina või kaldkatuse avasse monteeritud ehituselement, mis laseb valgust läbi ja mida on võimalik kasutada ka õhutamiseks

Hits: 2194
leng (frame)

akent või ust raamiv element, mida on võimalik kinnitada ehituskonstruktsiooni külge

Hits: 2180
paremakäeuks (right hand door)

pööramisega avatav uks, mille hinged jäävad avamispinna poolt vaadatuna paremale. Pealtvaates liigub uks avanedes vastupäeva, sama kehtib ka akenukse puhul

Hits: 2137
uks (door)

seinaavade sulgemiseks ja avamiseks ette nähtud ehituselement, mis võimaldab inimeste läbipääsu ja võib suletuna valgust läbi lasta

Hits: 2195
ukseleht (door leaf)

ukse liikuv element, mida saab liigutada pööramise või lükkamise teel

Hits: 2180
välisuks (external door)

uks, mis eraldab välis- ja sisekliimat

Hits: 2103
vasakukäeuks (left hand door)

pööramisega avatav uks, mille hinged jäävad avamispinna poolt vaadatuna vasakule. Pealtvaates liigub uks avanedes päripäeva, sama kehtib ka akenukse puhul

Hits: 2160