Avatäidete juhendid
 

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu avatäidete juhend EETL AT 6-2019
OHUTUD KLAASINGUD
Sihtgrupp: avatäidete ja klaaaskonstruktsioonide tootjad, projekteerijad, ehitajad, paigaldajad ja kõik, kes tegelevad ehitusklaasi ohutusega


Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu avatäidete juhend EETL AT 4-2015
ÜLDINE PAIGALDUSJUHEND. AKNAD ja AKENUKSED
Sihtgrupp: avatäidete tootjad, projekteerijad, ehitajad, paigaldajad ja kõik, kes huvituvad avatäidete paigaldamise üldistest nõuetest

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu avatäidete juhend EETL AT 3-2013

ÜLDINE KASUTUSJUHEND TÕSTUSTELE
Välja töötatud koostöös Tööinspektsiooniga
Sihtgrupp: esmaseks informatsiooniks masinkasutusega tõstuste tellijatele ja kasutajatele

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu avatäidete juhend EETL AT 2-2013
NÕUDED HOONETE AKENDELE ja USTELE
Välja töötatud koostöös Riigi Kinnisvara AS-iga
Sihtgrupp: akende ja uste tootjad ning müüjad, projekteerijad, järelevalve, ehitajad
Juhend kirjeldab miinimumnõudeid akendele ja välisustele: millised omadused tuleb deklareerida ja millised on omaduste miinimumväärtused, milliseid valikukriteeriume kasutatakse, kuidas kavandada avatäidete klaasosasid jms.
Riigi Kinnisvara AS-i juhendit vt siit.

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu avatäidete juhend EETL AT 1-2012
UUED AKNAD
Olulised mõttepunktid enne uute akende ostmist
Sihtgrupp: isikud, kes tavapäraselt akende ostuga ei tegele

Tuletõkkeavatäited
Tuletõkkeavatäidetele esitatavad nõuded on toodud Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määruses nr 49 26. juulist 2013 ja selle lisas 1.
Tuletõkkeavatäidete kohta on koostatud harmoneeritud Euroopa tootestandard EVS-EN 16034:2014, mis muutub kohustuslikuks alates 1.11.2019. Praegu on tegemist nn kooseksisteerimisajaga, mis tähendab, et tootja võib valida - kas ta järgib tuletõkkeavatäidete vastavushindamisel eelpool toodud MKM määrust või järgib Euroopa standardit. Ühe järgimine neist on kohustuslik. MKM määruse järgimisel tooteid CE-märgistada ei tohi, harmoneeritud standardi järgimisel on toodete CE-märgistamine kohustuslik. NB! - standardit EVS-EN 16034 saab kasutada ainult koos välisuste ja akende standardiga EVS-EN 14351-1 või ainult koos tööstususte standardiga EVS-EN 13241.