Standardid
 
Olulisi tootestandardeid

EVS-EN 197-1:2011 Tsement. Harilike tsementide koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid

EVS-EN 459-1:2015 Ehituslubi. Osa 1: Määratlused, spetsifikatsioon ja vastavuskriteeriumid

EVS-EN 13282-2:2015 Hüdrauliline teesideaine. Osa 2: Normaalselt kivistuv hüdrauliline teesideaine. Koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid

EVS 925:2015 Materjal teede aluste stabiliseerimiseks. Koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid

EVS 927:2018 Ehituslik põletatud põlevkivi. Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus


EVS-EN 12620:2005+A1:2008 Betooni täitematerjalid

EVS-EN 13043:2004 Asfaltsegude ning teede, lennuväljade ja muude liiklusalade pindamiskihtide täitematerjalid

EVS-EN 13055:2016 Kergtäitematerjalid

EVS-EN 13139:2005 Mördi täitematerjalid

EVS-EN 13242:2006+A1:2008 Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid

EVS-EN 13450:2007 Raudteeballast

EVS-EN 13383-1:2002 Armourstone


EVS-EN 13285:2018 Sidumata segud