Terase standardid
 
Olulisi tootestandardeid

EVS-EN 1090:2009+A1:2011 Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 1: Kandeelementide vastavushindamine (EVS-EN 1090-2:2018 teraskonstruktsioonid; EVS-EN 1090-3:2019 alumiiniumkonstruktsioonid; EVS-EN 1090-4:2018 terasplekist elemendid; EVS-EN 1090-5:2017 alumiiniumplekist elemendid)

EVS-EN 10025-1:2006 Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 1: Üldised tehnilised tarnetingimused (standardi osad 2 kuni 6 - erinevate omadustega terastooted)

EVS-EN 10088-4:2009 Roostevabad terased. Osa 4: Ehituses kasutatavate korrosioonikindlast terasest pleki/lehtede ja riba tehnilised tarnetingimused

EVS-EN 10088-5:2009 Roostevaba teras. Osa 5: Ehituses kasutatvate korrosioonikindlast terasest varraste, valtstraadi, tõmmatud traadi, profiilide ja haljastoodete tehnilised tarnetingimused

EVS-EN 10343:2009 Ehituses kasutatav parendatav teras (ehk noolutatav ja karastatav teras)

EVS-EN 15048-1:2016 Metallkonstruktsioonide eelpingestamata poltliited. Osa 1: Üldnõuded

Olulisi terasestandardeid

EVS-EN 10020:2004 Teraste määratlus ja klassifikatsioon

EVS-EN 10021:2007 Terastoodete üldised tehnilised tarnetingimused

EVS-EN 10027-1:2005 Teraste tähistussüsteem. Osa 1: Terase margitähisd

EVS-EN 10027-2:2015 Teraste tähitsussüsteem. Osa 2: Tunnusnumbrid

EVS-EN 10079:2008 Terastoodete määratlus

EVS-EN 10204:2004 Metallmaterjalid. Järelevalvedokumentide tüübid

EVS-EN ISO 4885:2018 Raud ja rauasulamid. Termotöötlus. Sõnavara