Juhendid
 
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu katuse aluskatete juhend EETL KT 2-2015
Sihtgrupp: kõik katuse kavandamise ja ehitamisega kokkupuutuvad isikud; hoonete omanikud ning projekteerijad, ehitajad, tootjad, järelevalvajad ja hooldajad
Juhendi eesmärk on selgitada, mis on aluskate ja milleks seda vaja on. Keskendutakse viilkatuste puhul kasutatavatele rullmaterjalist aluskatetele.

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu katuse hooldus- ja parandustööde ohutusjuhend EETL KT 1-2013
Välja töötatud koostöös Tööinspektsiooniga
Sihtgrupp: kõik katuse kavandamise, ehitamise, hooldamise ja kontrollimisega kokkupuutuvad isikud; nii hoonete omanikud kui projekteerijad, ehitajad, tootjad, järelevalvajad ja hooldajad
Juhendi eesmärk on anda juhiseid katuste hooldus- ja remonditööde ohutuks läbiviimiseks anda teavet, millele tuleb tähelepanu pöörata katuse kavandamise ja ehitamise ajal, et tagada hilisem ohutus katuse hooldus- ja remonditöödel. Kirjeldatakse katusetööde erinevaid aspekte - kuidas katusele minna, kuidas seal liikuda, kuidas töökohal kautetöid teha, milliseid katusetarvikuid paigaldada jms.


Ehitustoodete üldised müügitingimused
Ehitustoodete üldised müügitingimused (EÜM 2005) on dokument, mille eesmärgiks on lihtsustada ja täpsustada ehitustoodete müüja ja ostja vahelisi õigussuhteid.
Ühtlasi on pakutud välja kaks näidete võimalike lepingute kohta:
pikem vorm
lühem vorm
Ehitustoodete üldised müügitingimused on esitatud ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel

Tuletõkkeavatäidete vastavushindamise juhendit vaata avatäidete tooterühma alt