Avatäidete juhendid
 
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu avatäidete juhend EETL AT 6-2019
OHUTUD KLAASINGUD
Sihtgrupp: avatäidete ja klaaaskonstruktsioonide tootjad, projekteerijad, ehitajad, paigaldajad ja kõik, kes tegelevad ehitusklaasi ohutusega

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu avatäidete juhend EETL AT 5-2021
ÜLDINE AKENDE JA USTE JUHEND
Sihtgrupp: kõik, kes tunnevad huvi akende ja uste valdkonna vastu

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu avatäidete juhend EETL AT 4-2015
ÜLDINE PAIGALDUSJUHEND. AKNAD ja AKENUKSED
Sihtgrupp: avatäidete tootjad, projekteerijad, ehitajad, paigaldajad ja kõik, kes huvituvad avatäidete paigaldamise üldistest nõuetest

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu avatäidete juhend EETL AT 3-2013

ÜLDINE KASUTUSJUHEND TÕSTUSTELE
Välja töötatud koostöös Tööinspektsiooniga
Sihtgrupp: esmaseks informatsiooniks masinkasutusega tõstuste tellijatele ja kasutajatele

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu avatäidete juhend EETL AT 2-2021
NÕUDED HOONETE AKENDELE ja USTELE
Välja töötatud koostöös Riigi Kinnisvara AS-iga
Sihtgrupp: akende ja uste tootjad ning müüjad, projekteerijad, järelevalve, ehitajad
Juhend kirjeldab miinimumnõudeid akendele ja välisustele: millised omadused tuleb deklareerida ja millised on omaduste miinimumväärtused, milliseid valikukriteeriume kasutatakse, kuidas kavandada avatäidete klaasosasid jms.
Riigi Kinnisvara AS-i juhendit vt siit.

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu avatäidete juhend EETL AT 1-2020
UUED AKNAD
Olulised mõttepunktid enne uute akende ostmist
Sihtgrupp: isikud, kes tavapäraselt akende ostuga ei tegele

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu avatäidete infokaart 2-2022
TERMILISED PINGED


Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu avatäidete infokaart 1-2021
AKENDELE JA VÄLISUSTELE ESITATAVAD NÕUDED

Tuletõkkeavatäited
Tuletõkkeavatäidete kohta on koostatud harmoneeritud Euroopa tootestandard EVS-EN 16034:2014, mis muutus kohustuslikuks alates 1.11.2019. Standardit EVS-EN 16034 kasutatakse ainult koos välisuste ja akende tootestandardiga EVS-EN 14351-1 või ainult koos tööstususte standardiga EVS-EN 13241. Kuna siseuste puhul ei ole tootestandard (EVS-EN 14351-2) veel harmoneeritud, siis ka sisetuletõkkeuste puhul EVS-EN 16034 kasutada ei saa. Kuna Euroopa nõue puudub, tuleb lähtuda Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusest nr 49 26. juulist 2013 (koos muudatustega). MKM määruse järgimisel tooteid CE-märgistada ei saa, harmoneeritud standardi järgimisel on toodete CE-märgistamine kohustuslik.

Selgitust kutsekvalifikatsiooni tõendamise nõude kohta ehitusalal (muu hulgas akende-uste paigaldamisel) vaata siit