Logo
 
 
EETL liikmed võivad kasutada EETL logo. EETL logo on EETL liikme kui usaldusväärse ja ärieetikat austava äriettevõtte tunnuseks.
 
EETL logo koos tekstiga "Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu liige" võib kasutada oma trükistel ja reklaamil EETL liige, kes on:
 
  • olnud EETL liige vähemalt ühe aasta;
  • usaldusväärne partner ausas konkurentsis ehitusmaterjalide turul;
  • kinni pidanud ärieetika headest tavadest;
  • täitnud oma põhikirjalised kohustused EETL ees;
  • osalenud aktiivselt EETL tegevuses.