Struktuur
 

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit on mittetulundusühing koos liikmete, üldkoosolekute vahelisel ajal tegevust koordineeriva juhatuse, viimase poolt tööle võetud tegevtöötajate ning juhatuse ja tegevtöötajate tööd kontrolliva revisjonikomisjoniga.

 
EETL üldkoosolekud (üldkogud) toimuvad üldjuhul kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. Kevadisel üldkogul antakse hinnang eelmise aasta tegevusele, sügisesel üldkogul võetakse vastu järgmise aasta tegevuskava koos selleks vajaliku eelarvega.
 
Ehitustoodete maailm on väga kirju ning ehitustooted võivad olla väga erinevad, seetõttu on EETL tegevus jagatud tooterühmadesse. Meil on viis tooterühma: avatäited, betoon, ehitustooted, sideained ja täitematerjalid ning teras. Iga tooterühma poolt valitakse EETL juhatusse oma esindaja, kes koordineerib tooterühma tegevust juhatuse tasemel. Juhatuse tööd koordineerib juhatuse poolt valitav juhatuse esimees.
 
 
 

.